عليرضا منصوريان در ديداري كه هفته گذشته با بهرام افشارزاده دبير كميته ملي المپيك داشت نام 55 بازيكن را براي ارسال به كميته مسابقات مقدماتي المپيك تحويل داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، او از كميته ملي المپيك خواسته كارهاي خروجي اين 55 نفر را انجام دهند تا به هنگام برگزاري اردوها در خارج از كشور تيم با مشكل اعزام روبرو نشود.

سرمربي تيم اميد قصد دارد براي اولين اردوي تيم اميد كه هنوز زمان آن مشخص نشده 30 نفر از 55 بازيكني كه نامشان را به كميته ملي المپيك داده به اردو فرا بخواند.

امروز منصوريان در جلسه اي كه با كارلوس كي‌روش دارد كادرفني خود را تكميل مي كند و سپس نام نفرات كادر فني و كادر سرپرستي را تحويل فدراسيون مي دهد.
تيم اميد قرار است دو بازي تداركاتي با كويت و تيم ملي ايران برگزار كند.

منبع:
http://websaman.com